logoosk

Artykuły

Linki

; polska baza stron

Katalog Stron

Katalog stron Falco Szkolenia sprzedażowe

Usługi Kanalizacyjne

Z zakresu budownictwa wodno-kanalizacyjnego realizujemy następujące prace:

·         Kanalizacja wewnętrzna i zewnętrzna,

·         Przykanaliki,

·         Przyłącza kanalizacyjne,

·         Wpusty,

·         Wgłębne systemy odwodnienia (dreny, sączki, warstwy filtracyjne),

·         Separatory itp,

 

Wykonujemy również:

·         Przydomowe oczyszczalnie ścieków,

·         Montujemy zbiorniki retencyjne na wodę deszczową,

·         Montujemy zbiorniki szambowe i itp.

 

Z zakresu budownictwa wodno-kanalizacyjnego oraz melioracyjnego realizujemy tj:

·         Odwodnienie terenu systemem rowów otwartych

·         Odwodnienie oraz nawodnienie terenu systemem sieci drenarskich

·         Montaż systemów nawadniających - zraszacze

·         Zabezpieczanie i umacnianie skarp przed rozmywaniem itp.

 Współpracujemy z takimi firmami jak:

Brejnak - Kręgi betonowe,

JFC Polska - Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Swoje usługi świadczymy na terenie województwa mazowieckiego, w rejonie miast: Radzymin, Nieporęt, Warszawa, Dąbrówka, Wyszków, Karpin, Legionowo, Wołomin, Nowy Dwór Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Trojany.

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków - Osad Czynny

W celu dotrzymania warunków odprowadzenia ścieków zgodnie ze stale rosnącymi wymaganiami prawnymi niezbędne jest biologiczne oczyszczanie ścieków. Do oczyszczania  wykorzystywane są bakterie heterotroficzne oraz pierwotniaki. Przykładem takiego urządzenia jest przydomowa oczyszczalnia ścieków pracująca na osadzie czynnym stosowanym w gminnych oczyszczalniach.

 

Przydomowe oczyszczalnie tego typu charakteryzuje:

 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach
 • Mała powierzchnia niezbędna do montażu
 • Długa żywotność urządzeń
 • Równomierne i stabilne oczyszczanie ścieków
 • Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne
 • Nie zatruwa środowiska szkodliwymi gazami
 • Możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych
 • Łatwy dostęp do każdej z komór
 • Możliwość wyjęcia dyfuzora bez opróżniania oczyszczalni
 • Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy
 • Odporność na środki chemii gospodarczej
 • Możliwość kontroli sprawności oczyszczania

 

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i zasada działania.

Przydomowa czyszczalnia z osadem czynnym zbudowana jest z komór:

- osadnika wstępny;

- bioreaktora z napowietrzaniem;

- osadnika wtórnego.

ob2

 

Ścieki pochodzące z gospodarstwa wpływają do komory osadnika wstępnego, gdzie cięższe części stałe opadają na dno, a wyklarowany ściek przepływa do następnej komory – bioreaktora napowietrzającego.

Komora bioreaktora zawiera swobodnie pływające mikroorganizmy (nazywane osadem czynnym), które zostały zaszczepione w zbiorniku podczas uruchamiania oczyszczalni. Powodują one tlenowy rozkład zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Aby oczyszczalnia działała prawidłowo, osad czynny musi być stale zawieszony w ściekach i w tym celu jest napowietrzany w komorze bioreaktora. Przy wykorzystaniu dostarczanego tlenu, bakterie rozkładają zanieczyszczenia przez co zwiększają swoją objętość, tworząc coraz większe i cięższe aglomeraty. Taka mieszanina ścieków oraz osadu czynnego przepływa do następnej części oczyszczalni – komory osadnika wtórnego.

Kłaczki powstałe w bioreaktorze opadają swobodnie na dno komory osadnika wtórnego, gdzie gromadzą się w postaci osadu. Wyklarowana, oczyszczona ciecz jest odprowadzana do wód powierzchniowych lub gruntu przez drenaż rozsączający albo studnię chłonną.

W większości oczyszczalni osad z dna bioreaktora jest zawracany do osadnika wstępnego oraz bioreaktora. Przepływ osadu przez bioreaktor jest wymuszany poprzez pompy zatapialne.

Prawidłowe działanie układu zapewnia automatyczny zespół zasilająco-sterujący. Oczyszczalnia biologiczna pracująca na osadzie czynnym zajmuje minimum 6 m2 powierzchni. Duże znaczenie dla jej prawidłowej pracy ma równomierny dopływ ścieków, więc w czasie wakacji lub urlopu, kiedy jest ich mniej, powinien pracować w tak zwanym trybie wakacyjnym, w którym rzadziej odbywa się napowietrzanie.

ob11

Oczyszczalnia ścieków tego typu najczęściej jest to jeden zbiornik, który składa się z trzech komór, z których pierwsza jest osadnikiem wstępnym, w drugiej znajduje się zawiesina z mikroorganizmów, natomiast trzecia to osadnik wtórny. Opcjonalnie instalowany jest osadnik gnilny, zbiornik na wodę oczyszczoną oraz pompownie do przesyła oczyszczonych ścieków.

Systemy wykorzystania wód opadowych

Woda opadowa, która spływa z dachów budynków, najczęściej odprowadzana jest do gruntu i tym samy zostaje utracona. Woda deszczowa nie nadaje się do spożycia ani na potrzeby higieniczne, ale ma lepszą jakość niż woda w zbiornikach naturalnych. Jest ona miękka przez co nadaje się do prania, do mycia samochodów, do podlewania ogródków domowych, a nawet można ją wykorzystać do WC, gdzie nie jest wymagana wysoka jakość wody. Coraz wyższy koszt wody wodociągowej wpływa na coraz to większe zainteresowanie możliwościami pozyskania i wykorzystania wód opadowych w celach gospodarczych i przemysłowych. Do tego celu stworzono systemy zbierania, oczyszczania i ponownego wykorzystania wody deszczowej. Przyjęto , że średnie dobowe zużycie wody wynosi 150 litrów na osobę. Przy wykorzystaniu systemu wód opadowych, ponad 40% tej ilości wody można zastąpić wodą deszczową, nie tracąc na komforcie użytkowania, a dodatkowo zaoszczędzić na rachunku za wodę sieciową.

opad1opad2

System ten oparty jest na zbiorniku podziemnym (lub naziemnym) do którego trafiają wody opadowe poprzez system rur spustowych. Poprzedzając wlot do zbiornika, woda opadowa jest oczyszczana w specjalnie dobranych układach filtrowych. Najczęściej filtry te instalowane są w rurach spustowych, rynnowych lub przez samym zbiornikiem jak tzw. filtr ziemny. Po przefiltrowaniu woda spływa do odpowiednio dobranego układu retencyjnego, z którego za pomocą zespołu pomp, jest tłoczona do punktów czerpalnych.  Wyróżniamy systemy ogrodowe oraz rozwinięte systemy doprowadzające wodę do większej ilości punktów czerpalnych.

Systemy ogrodowe to układy wyposażone w profesjonalne zespoły filtracyjne (filtr rynnowy, wewnątrz zbiornikowe), zbiorniki retencyjne oraz pompy zatapialne doprowadzające wodę deszczową do punktów czerpalnych lub do systemów automatycznego nawadniania służących do podlewania ogrodów.

Zaawansowane systemy dodatkowo doprowadzają wodę do pralek, WC w domach rodzinnych, a także wykorzystywane są w wielu obiektach przemysłowych, halach sportowych, szkołach oraz budynkach gdzie możliwe jest zastąpienie części wody wodociągowej.

Prawidłowo dobrany system składa się ze zbiornika oraz dodatkowych elementów tworzących cały układ zbierania, filtracji oraz pompowania wód opadowych. Do dyspozycji mamy kilka rodzajów filtrów, od najprostszych koszykowych, które co pewien czas należy opróżnić, poprzez filtry przepływowe z funkcją samooczyszczania, aż po filtry przemysłowe, które stosowane są w dużych systemach zbiorczych. Często stosowane są układy uspokajacza dopływu wody w celu zabezpieczenia przez mieszaniem się dolnej, zsedymentowanej warstwy osadu z wodą oczyszczoną.

opad3

Systemy deszczowe wyposażone są w układy poboru wody z pompą zewnętrzną lub centralą deszczową. Centrale deszczowe pracują w pełni automatycznie, a ich priorytetem jest pobór wody ze zbiornika. W sytuacji kiedy brakuje wody deszczowej, układ otrzymuje informację i automatycznie przełącza się na pobór wody z sieci. Najczęściej tego typu układy wykorzystywane są w systemach firmy Sotralentz. Woda pobierana jest zawsze delikatnie poniżej lustra wody, aby nie pobierać wody z samego dna zbiornika, gdzie mogą znajdować się drobne cząstki osadu. Każdy system wyposażony jest w układ odprowadzania nadmiaru wody do gruntu lub kanalizacji deszczowej. centrala deszczowa 625x0 rozmiar niestandardowy

Wykorzystując konsekwentnie wodę deszczową możemy zaoszczędzić od 70 do 120 m3 wody rocznie. Około 80% wody wykorzystywanej w toaletach, pralce, w pracach porządkowych, myciu samochodu i podlewaniu ogrodu możemy zastąpić wodą deszczową. Pozostała część, w okresach dłuższej suszy, zostaje zastąpiona wodą pitną.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - Drenaż

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

- jest to zespół urządzeń mający na celu oczyszczanie nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych. Wyróżniamy oczyszczalnie przydomowe tj.: z drenażem rozsączającym, z drenażem rozsączająco-zbierającym (filtr piaskowy), hydrobotaniczna oraz nowoczesne oczyszczalnie oparte na działaniu osadu czynnego w komorze napowietrzanej.

Oczyszczalnia drenażowa jest najprostszym, a zarazem najpopularniejszym rodzajem oczyszczalni ekologicznych.

 

Elementy oczyszczalni drenażowej:

 

budowa drenaz

 

Instalacja doprowadzająca ścieki z budynku

 1. Osadnik gnilny – zamknięty, szczelny zbiornik, wykonany z polietylenu wysokiej gęstości.
 2. Studzienka rozdzielcza - element odpowiadający za równomierne rozprowadzenie ścieków do drenaży. Łączy osadnik gnilny z systemem drenaży.
 3. Rury drenarskie – perforowane rury, odprowadzające oczyszczone ścieki do podłoża, umieszczone w gruncie w obsypce filtracyjnej ze żwiru drobnego.
 4. Wentylacja – zakończenie rur drenarskich wychodzące na powierzchnie podłoża, jej zadaniem jest napowietrzanie złoża filtracyjnego.

 

I ETAP – oczyszczanie mechaniczno-biologiczne

Ścieki bezpośrednio z budynku trafiają do osadnika gnilnego poprzez rurę PCV, która stanowi przedłużenie rurociągu kanalizacji wewnętrznej budynku. W osadniku gnilnym mają miejsce następujące procesy:

 • Flotacja – unoszenie się zanieczyszczeń;
 • Sedymentacja – opadanie części stałych na dno osadnika gnilnego. Osad gromadzący się na dnie ulega fermentacji. Substancje mineralne pozostałe na dnie należy wybierać dwa razy w roku.

Następnie ścieki trafiają do filtra, gdzie po podczyszczeniu wstępnym są równomiernie rozprowadzane do drenażu rozsączającego.

 

II ETAP – oczyszczanie biologiczne

Podczyszczone ścieki trafiają do drenażu, gdzie odbywa się oczyszczanie w warunkach tlenowych. Udział w tym procesie biorą bakterie tlenowe, które powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe gazowe, produkty nieorganiczne, oraz biomasę. Zanieczyszczenia są redukowane do ok. 90%. Tak oczyszczone ścieki poprzez złoże filtracyjne odprowadzane są do gruntu.

 

Warianty instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym:

 1. Z niskim zwierciadłem wód gruntowych:

  wariant2

  1.  

 2. Z wysokim zwierciadłem wód gruntowych:

wariant 3