logoosk

Kosztorysowanie

1. Sporządzamy kosztorysy na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem przedmiarów.

2. Sporządzamy kosztorysy w oparciu o przedmiar robót.

3. Wyceniamy roboty budowlane na podstawie projektu, przedmiaru robót.

 

Wykonujemy kosztorysy, wyceny dla branży budowlanej oraz sanitarnej.

 

Informacje pomocnicze:

Co to jest kosztorys?

Cennik usług kosztorysowania.