logoosk

Systemy wykorzystania wód opadowych

Woda opadowa, która spływa z dachów budynków, najczęściej odprowadzana jest do gruntu i tym samy zostaje utracona. Woda deszczowa nie nadaje się do spożycia ani na potrzeby higieniczne, ale ma lepszą jakość niż woda w zbiornikach naturalnych. Jest ona miękka przez co nadaje się do prania, do mycia samochodów, do podlewania ogródków domowych, a nawet można ją wykorzystać do WC, gdzie nie jest wymagana wysoka jakość wody. Coraz wyższy koszt wody wodociągowej wpływa na coraz to większe zainteresowanie możliwościami pozyskania i wykorzystania wód opadowych w celach gospodarczych i przemysłowych. Do tego celu stworzono systemy zbierania, oczyszczania i ponownego wykorzystania wody deszczowej. Przyjęto , że średnie dobowe zużycie wody wynosi 150 litrów na osobę. Przy wykorzystaniu systemu wód opadowych, ponad 40% tej ilości wody można zastąpić wodą deszczową, nie tracąc na komforcie użytkowania, a dodatkowo zaoszczędzić na rachunku za wodę sieciową.

opad1opad2

System ten oparty jest na zbiorniku podziemnym (lub naziemnym) do którego trafiają wody opadowe poprzez system rur spustowych. Poprzedzając wlot do zbiornika, woda opadowa jest oczyszczana w specjalnie dobranych układach filtrowych. Najczęściej filtry te instalowane są w rurach spustowych, rynnowych lub przez samym zbiornikiem jak tzw. filtr ziemny. Po przefiltrowaniu woda spływa do odpowiednio dobranego układu retencyjnego, z którego za pomocą zespołu pomp, jest tłoczona do punktów czerpalnych.  Wyróżniamy systemy ogrodowe oraz rozwinięte systemy doprowadzające wodę do większej ilości punktów czerpalnych.

Systemy ogrodowe to układy wyposażone w profesjonalne zespoły filtracyjne (filtr rynnowy, wewnątrz zbiornikowe), zbiorniki retencyjne oraz pompy zatapialne doprowadzające wodę deszczową do punktów czerpalnych lub do systemów automatycznego nawadniania służących do podlewania ogrodów.

Zaawansowane systemy dodatkowo doprowadzają wodę do pralek, WC w domach rodzinnych, a także wykorzystywane są w wielu obiektach przemysłowych, halach sportowych, szkołach oraz budynkach gdzie możliwe jest zastąpienie części wody wodociągowej.

Prawidłowo dobrany system składa się ze zbiornika oraz dodatkowych elementów tworzących cały układ zbierania, filtracji oraz pompowania wód opadowych. Do dyspozycji mamy kilka rodzajów filtrów, od najprostszych koszykowych, które co pewien czas należy opróżnić, poprzez filtry przepływowe z funkcją samooczyszczania, aż po filtry przemysłowe, które stosowane są w dużych systemach zbiorczych. Często stosowane są układy uspokajacza dopływu wody w celu zabezpieczenia przez mieszaniem się dolnej, zsedymentowanej warstwy osadu z wodą oczyszczoną.

opad3

Systemy deszczowe wyposażone są w układy poboru wody z pompą zewnętrzną lub centralą deszczową. Centrale deszczowe pracują w pełni automatycznie, a ich priorytetem jest pobór wody ze zbiornika. W sytuacji kiedy brakuje wody deszczowej, układ otrzymuje informację i automatycznie przełącza się na pobór wody z sieci. Najczęściej tego typu układy wykorzystywane są w systemach firmy Sotralentz. Woda pobierana jest zawsze delikatnie poniżej lustra wody, aby nie pobierać wody z samego dna zbiornika, gdzie mogą znajdować się drobne cząstki osadu. Każdy system wyposażony jest w układ odprowadzania nadmiaru wody do gruntu lub kanalizacji deszczowej. centrala deszczowa 625x0 rozmiar niestandardowy

Wykorzystując konsekwentnie wodę deszczową możemy zaoszczędzić od 70 do 120 m3 wody rocznie. Około 80% wody wykorzystywanej w toaletach, pralce, w pracach porządkowych, myciu samochodu i podlewaniu ogrodu możemy zastąpić wodą deszczową. Pozostała część, w okresach dłuższej suszy, zostaje zastąpiona wodą pitną.